Navneændring

Navneændring

 

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du gå ind på www.borger.dk og her digitalt udfylde og indsende en blanket.

 

Vær opmærksom på, at folketinget har fastsat et gebyr på navneændring på kr 500 (i 2014). Navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis.

Se mere på www.borger.dk.