Fødsel

 

Fødsel

 

Når jeres barn er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage. Så får barnet et

CPR-nummer og en fødselsattest.

 

Når barnet fødes på hospitalet

Jordemoderen indberetter fødslen til sognepræsten i sognet, hvor moren bor.

 

Når barnet fødes hjemme

Har ingen jordemoder medvirket, skal I selv som forældre anmelde fødslen til sognepræsten i sognet, hvor moderen bor, senest 14 dage efter fødslen. Dette gøres digitalt på www.borger.dk

Har en jordemoder medvirket, anmelder jordemoderen fødslen.

 

 

Faderskab og fælles forældremyndighed

Når et barn bliver født, skal det slås fast, hvem der er faren. Når I er gift, bliver faderskabet automatisk fastslået.

Er I ikke gift, men ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen, skal I udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Dette gøres digitalt på www.borger.dk senest 14 dage efter fødslen.

Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.