Død og begravelse

Død og begravelse

 

I forbindelse med dødsfald kontaktes først læge eller sygehus, men derefter sognepræsten, graveren og en bedemand.

Først når lægen har udskrevet en dødsattest, kan man anmode om begravelse eller bisættelse af afdøde.

Dødsfaldet skal anmeldes til sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til, senest to dage efter dødsfaldet.

 

Som pårørende kan du selv anmelde dødsfaldet digitalt på www.borger.dk. På blanketten skal du oplyse personlige data, om afdøde skal begraves eller brændes m.m. Reglerne gælder uanset afdødes trosretning, eller afdøde ikke var medlem af folkekirken.

 

Du kan enten selv udfylde blanketten eller få bedemandens hjælp. Inde i www.borger.dk sendes blanketten digitalt til sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til. Følg vejledningen på skærmen.

 

Begravelsesmyndigheden (sognepræsten) sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder, blandt andet skifteretten og folkeregistret.

 

Samtale med præsten

Forud for begravelsen har de nærmeste pårørende gerne en samtale med præsten, hvor dato for begravelsen fastsættes, og der bestemmes, om begravelsen skal være en jordfæstelse eller en bisættelse.

Samtalen vil dreje sig om den afdøde, om jeres situation som pårørende og der bestemmes hvilke salmer, der skal synges. Samtalen kan foregå i hjemmet, hos præsten eller andre steder efter pårørendes ønske.

 

Køb af gravsted mv. skal aftales med graveren.

 

Kirkeministeriets har publiceret følgende: Når nogen dør - 10 praktiske råd til pårørende.

Bibelen: Bibelen online

Salmer: Den danske salmebog online