Fåborg Kirke

Fåborg kirke er en typisk middelalderkirke fra 11-1200 tallet. Oprindeligt bestod bygningen kun af skib og kor bygget af kvadersten. Kirken var oprindelig kun 17 m lang, men ret tidlig blev den forlænget med knap 5 m.

De oprindelige døre blev muret til, og nye døråbninger i syd og nord blev etableret længere mod vest. På nordsiden af skibet ses tydeligt forlængelsen af kirken og to tilmurede døre. Døren i sydsiden er i dag indgangsdøren fra våbenhuset.

I korets sydside er en oprindelig præstedør med en rund dæksten, hvori er ristet to rygskydende dyr, der æder af et træ, livstræet.

Oprindelig er også tre små vinduer i nordsiden, to i skibet og et i koret. Desuden er der et cirkelvindue i korets østside.

I senmiddelalderen er tilføjet tårnet og våbenhuset, begge bygget af munkesten.

 

Altertavlen er fra omkring 1625, mens malerierne, udført af Anker Lund er fra 1898, hvor altertavlen gennemgik en omfattende restaurering. Maleriet i midterste felt beskriver et vers fra vandringen til Emmaus fra Lukasevangeliet 24,31.

Prædikestolen er fra 1608. Den består af tre fag, som rummer skårne figurer af Kristus på korset mellem de to røvere.

På skibets nordvæg hænger et krucifiks fra omkring 1475.

 

Man kan læse mere om Fåborg kirkes historie i

•Nationalmuseet: Danmarks kirker, Ribe Amt, Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke, Fåborg.

(Et uddrag hænger i kirkens våbenhus)

•Fåborg Sogn, bind 1

http://danmarkskirker.natmus.dk/