Årre Kirke

Årre Kirke er som de fleste andre landsbykirker bygget i tidsrummet fra år 1100 til år 1250.

Byggeriet er påbegyndt med kor og den østlige ende af skibet i granitkvadre. Byggeriet har formodentlig ligget stille i nogen tid og efterfølgende fuldført med en blanding af granit og tuf. Men både skibets sydside og nordside er ommuret i 1700-tallet og 1800-tallet med teglsten, således at der i dag kun er få rester tilbage af tufstenene.

Tårnet og våbenhuset er bygget til i senmiddelalderen. Tårnet blev ombygget i 1758 af kirkens ejer Tøger Teilmann, Endrupholm. Teilmannslægten ejede kirken indtil 1930, hvor den blev købt af Årre menighedsråd, og kirken gennemgik derefter en gennemgribende restaurering og fik sit nuværende udseende.

 

Altertavlen er fra 1931 med malerier af Erik Pedersen. I det midterste felt ses tilbedelsen af Jesusbarnet, i det nordlige felt dragens overvindelse og i det sydlige felt den gode hyrde.

Prædikestolen er fra 1618. Den består af fire fag med træsnit som forestiller Marias bebudelse, Jesu fødsel, omskærelsen og dåben i Jordan. På prædikestolens hjørner er der fem skårne figurer, Kristus i midten og to evangelister på hver side.

Døbefonten er af granit og prydet med reliefhuggede figurer, hvad der er meget sjældent. Figurerne er fabeldyr, tre på hver side af et liljetræ. På den ene side en løve med et menneskeansigt, en fugl og en grif. På den anden side en grif, en hjort og en lille mandsperson med hænderne på venstre fod, en såkaldt tornudtrækker.

 

Man kan læse mere om Årre kirkes historie i

•Nationalmuseet: Danmarks kirker, Ribe Amt, Årre, Sneum, Tjæreborg, Skast.

(Et eksemplar findes i kirkens våbenhus)

•Årre Sogn, udgivet af lokalhistorisk forening for Årre sogn.

http://danmarkskirker.natmus.dk/