Forside

Reformationen Helle rundt

Menighedsrådene i den tidligere Helle kommune har arrangeret en dag, hvor vi kommer rundt i kommunen og besøger hinanden et sted i hvert pastorat.

Det bliver søndag, den 27. august, og vi slutter med fælles friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Man kan være med hele dagen, eller man kan springe til og fra, helt som man har lyst, tid og kræfter til. Man kører i egne biler. Mangler du transport, så kontakt sognepræsten eller et menighedsrådsmedlem, så finder vi ud af det.

Programmet:

Kl. 9.30 i Grimstrup kirke. Reformationsfortællinger i Grimstrup Kirke fra Grimstrup og Rousthøje sogne ved Charlotte Locht.

Her kan man blive klogere på, hvordan sognene så ud på reformationstiden. Man kan også høre om oprørske Rousthøje- og Grimstrupborgere, der nægtede at byde de lutherske præster velkommen, så selveste kongen til sidst måtte skride ind, så også reformationen nåede til Grimstrup og Rousthøje. Det kommer også til at handle om hekseforfølgelser, der fortsatte efter reformationen, og som bl.a. fik konsekvenser for en kvinde, født i Grimstrup, ved navn Maren Spliid.

Der synges morgensang, inden vi begynder, og der serveres en kop kaffe i våbenhuset, inden turen går videre til næste reformationsfortælling i Fåborg og Årre sogne.

Kl. 10.30 på Fåborg Kro. Kroens historie, ved Kis Andersen, som oplyser: I Fåborg vil vi fortælle om kroens historie, idet den var anneksgård til præstegården i Ravnsø, da Fåborg Sogn havde præst fælles med Vester Nykirke.

Her serveres kaffe og rundstykker, og der er tilmelding til Kis Andersen, tlf. 30660197.

Kl. 11.30 i Starup Kirke. Søren Pedersen fortæller om den katolske påvirkning, der stadig ses i kirken. Søren oplyser: Martin Luther mente, at reformationen var en proces, som den almindelige bonde og borger skulle vænne sig til. Derfor skulle kirkerummene heller ikke ændres, før den lokale befolkning var klar til det. Om det er den eneste årsag til, at kirkerummet i Starup Kirke 500 år efter reformation stadigvæk ikke er blevet forandret, er et godt spørgsmål. Kirkerummet indeholder mange elementer, som i mange andre kirke er forsvundet. På denne rundvisning, vil vi se på de særlige symboler og figurer, som har overlevet reformationen i Starup Kirke, og i dag gør kirken til noget helt særligt.

Kl. 12.30 i Øse kirke. Krig og pest, fred og sundhed i 1600-tallet, fortælling ved Marianne Lesner. Tiden efter reformationen var ikke ligefrem en fredelig tid i Europa, og krigene trak deres spor helt herop til vores egn med en af de allerstørste pestepidemier til følge. Vi ser i kirken også spor af en anden slags, nemlig efter præsten Mads Mortensen Morsing, som blev præst i Øse og Næsbjerg efter pestens tid. Hans familie, hustru og barn, har fået fremtrædende pladser i kirkerummet – et vidnesbyrd om det præstegårdsliv og præstefamilieliv, der kom efter reformationen.

Tilmelding til sandwich til Jane Jensen, tlf. 30323572, kenja@c.dk

Kl. 14.00 i Tambours Have, friluftsgudstjeneste.

NB – ingen tilmelding til en kop kirkekaffe i Grimstrup, men tilmelding til to forskellige, dels til rundstykker på Fåborg Kro og dels til sandwich i Øse kirke. Årsagen er, at det jo er muligt at springe til og fra undervejs, så der er ikke samlet tilmelding.

-----------------------------------------------------------------

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have holdes i år søndag den 27. august kl. 14.00 som den festlige finale på arrangementet ”Reformationen Helle Rundt”. Gudstjenesten afholdes i samarbejde mellem sognene i Øse, Næsbjerg, V. Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk, Thorstrup og Horne. Vanen tro vil præsterne fordele gudstjenestens dele imellem sig. Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.00. Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe og andre forfriskninger, og man kan besøge og beundre den smukke have.

Alle er velkomne!