Minikonfirmander

Minikonfirmander

 

Menighedsrådene i Fåborg og Årre tilbyder minikonfirmandundervisning for alle børn i 3. klasse.

Fra skoleåret 2014-15 er der indgået en aftale med Årre skole, at undervisningen kan foregå i skoletiden.

Læs nærmere her