Minikonfirmander

Minikonfirmander


Menighedsrådene i Fåborg og Årre tilbyder minikonfirmandundervisning for alle børn i 3. klasse.