Minikonfirmander

Minikonfirmander

 

Menighedsrådene i Fåborg og Årre tilbyder minikonfirmandundervisning for alle børn i 3. klasse.