Gudstjenester

 

Bibelen: Bibelen online

Salmer: Den danske salmebog online

GUDSTJENESTE PÅ HYBENBO

Følgende datoer kl. 10.15: 14. juni (v. Michael Bergerud), 12. juli (v. Michael Bergerud) og 9. august (v. Charlotte Locht). 20. september (v. Michael Bergerud), 11. oktober (v. Charlotte Locht), 8. november (v. Michael Bergerud. Alle er velkomne.