Forside

VIKAR FOR PRÆSTEN

I forbindelse med Michael Bergeruds studieorlov 1. september-30 november har Ribe Stift bedt Katrine Gaub om at påtage sig hvervet som vikar i Fåborg-Årre pastorat i de tre måneder.

Hun har sine første gudstjenester søndag den 2. september og bydes velkommen i Årre kirke kl. 9.00 og i Fåborg kirke kl. 10.30.

Hun kan i perioden træffes pr. telefon (75 19 50 41) og e-mail (KG@KM.DK ).

 

Byfestgudstjeneste i Årre

Traditionen tro starter Byfesten i Årre med en gudstjeneste i Årre Kirke

søndag den 5. august 2018 kl. 09.00.

Vi starter med en kort andagt i kirken. Derefter morgenkaffe i teltet og efterfølgende sang.

Vi synger fra Højskolesangbogen udvalgt af Tøger (kirkesanger) og Jens (formand Menighedsrådet). Kristian (organist) spiller til sangene på klaver.

Der vil desuden også være mulighed for at synge efter forslag fra de fremmødte.

Vel mødt til en god start på byfestugen.

 

SANGAFTEN med Helge Teglgård

Der holdes sangaften på Årre kro torsdag d 4/10 2018 kl 19.00.